TAISYKLĖS

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra laikomos pirkimo – pardavimo sutartimi tarp elektroninės parduotuvės „MURKA“, www.murka.lt, administratoriaus (MB „Gaumedus“, j.a.k. 304983921, adresas: Medaus g. 7, Ginduliai, Klaipėdos raj., LT-91276) (toliau – Pardavėjas) ir Pirkėjo, perkančio elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė). yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant Parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti Parduotuvėje teisę turi:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y., asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

1.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis ir kita pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.7. Parduotuvėje ir jos Tinklaraštyje pateikta informacija yra rekomendacinio pobūdžio. Parduotuvės administratorius stengiasi, kad pateikta informacija būtų kokybiška ir teisinga, tačiau neatsako už informacijos šaltinių, kuriais rėmėsi rengdamas Parduotuvėje ir Tinklaraštyje pateiktą informaciją, teisingumą. Parduotuvės administratorius nėra atsakingas už Pirkėjų ir lankytojų sprendimus, priimtus naudojantis Parduotuvėje ir Tinklaraštyje pateikta informacija, jų pasekmes arba patirtus nuostolius ar praradimus.

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus ir kitus teisės aktus (daugiau informacijos apie galimybę grąžinti prekes – 7. skyriuje „Prekių grąžinimas ir keitimas“).

2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos prekinė išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir yra tinkama pardavimui dar kartą kitam Pirkėjui.

2.4. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš Parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktai“. Taip pat Pirkėjas gali atsiskaityti grynaisiais pinigais, atsiimdamas prekę Parduotuvės sandėlyje.

2.5. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Apmokėti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

2.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad Parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

3.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.

3.5. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją apie atsiradusius nesklandumus, kurie susiję su tolimesniu Pirkėjo užsakymo vykdymu. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

  1. Prekių užsakymas ir atsiskaitymo tvarka

4.1. Pirkėjas Parduotuvėje gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

4.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir gauna patvirtinimą į el. paštą.

4.3. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

4.4. Pirkėjas gali atsiskaityti užsakymo metu galiojančiais atsiskaitymo būdais.

4.5. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Apmokėti” paspaudimo. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes, išskyrus pasirinkus mokėjimo būdą grynaisiais. Pasirinkus būdą mokėti grynaisiais pinigais, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis dėl prekių apmokėjimo ir atsiėmimo vietoje.

4.6. Pardavėjas, negavęs apmokėjimo iš Pirkėjo už užsakymą per 3 darbo dienas, turi teisę atšaukti užsakymą.

4.7. Pardavėjas Pirkėjui išrašo sąskaitą-faktūrą. 

  1. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.

5.4. Prekių pristatymo terminas dažniausiai yra 1-3 darbo dienos, priklausomai nuo pasirinkto pristatymo būdo, ir jei prekės yra MURKA sandėlyje. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomų prekių nėra MURKA sandėlyje, šventiniais laikotarpiais arba išpardavimų metu. Dėl prekių, kuriu nėra MURKA sandėlyje, įsigijimo Pirkėjas turėtų susisiekti su Pardavėju el. paštu info@murka.lt.

5.5. Prekės, įsigytos pagal išankstinį užsakymą, pristatomos per 10-15 darbo dienų nuo apmokėjimo gavimo dienos, pagal Pirkėjo pasirinktą pristatymo būdą. Jeigu dėl nenumatytų priežasčių Pardavėjas nespėja prekių pristatyti per nurodytą terminą, Pirkėjas informuojamas asmeniškai nedelsiant.

5.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.7. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

5.8. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

  1. Prekių kokybė

6.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių.

  1. Prekių keitimas ir grąžinimas

7.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos ir tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintomis Mažmeninėmis prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

7.2. Norėdamas grąžinti prekę, remiantis Taisyklių 7.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir užpildydamas prekės keitimo – grąžinimo formą, kuri Pirkėjui pateikiama el. paštu.

7.3. Pirkėjui keičiant/grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

7.3.1. prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.3.2. prekė turi būti nesugadinta;

7.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista etiketė ir pan.);

7.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

7.3.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

7.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

7.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokią prekę, ją pakeisti analogiška tinkama preke ir kompensuoti grąžinimo išlaidas. Keičiamas prekes Pardavėjas siunčia nemokamai kurjeriu, nepriklausomai nuo užsakyme pasirinkto siuntimo būdo.

7.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama už prekes sumokėta suma.

7.7. Pirkėjas, norintis grąžinti prekę dėl netikusio dydžio ar nepatikusią prekę, grąžinimo (siuntimo) išlaidas apmoka pats arba gali atvežti prekę į MURKA sandėlį (adresas nurodomas skiltyje „Kontaktai“).

  1. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Parduotuve.

8.3. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų Parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią, t. y. turi tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

8.4. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

8.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad jo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

9.2. Uždėdamas varnelę ties „Naujienlaiškis“, Pirkėjas nurodo, kad jis sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo ir (ar) iš jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo ir (arba) jo atstovų pateiktu adresu ir (arba) SMS žinute ir (arba) skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, ir (arba) el. paštu.

9.3. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais, ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti Sutarties.

  1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

10.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.